Pàgines

currículum despatx


DADES PERSONALS I PROFESSIONALS:
FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL
Frankfurt am Main (Alemania) 1965
Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya 1995
Data col·legiació: Febrer 1996 / núm. 26.919-0

JOSEP MARIA SANMARTÍN BURGUÉS
Tremp (Lleida) 1957
Arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya 1980
Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya 1995
Data col·legiació arq.: Octubre 98 / nº 30.183-3

Adreça professional : C/. Gardènia, 7,  cp 08450, Llinars del Vallès -Barcelona
Telèfon/fax : 608 44 79 78/680 37 17 66
E-mail : frutos-sanmartin.arq@coac.net
Bloc: frutos-sanmartin-arquitectes.blogspot.com


ALTRES ACTIVITATS EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL:

FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL

2003 Des d’aquest any fins el 2005 ha estat presidenta de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

2004 Forma part de la comissió gestora per a la formació de la nova agrupació col.legial Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) i n’és vicepresidenta des de l’any 2010


JOSEP MARIA SANMARTÍN BURGUÉS

2004 Forma part de la comissió gestora per a la formació de la nova agrupació col.legial Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) i n’és vocal des de l’any 2010RELACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA TÈCNICA I MÈRITS
JOSEP MARIA SANMARTÍN BURGUÉS - EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
com arquitecte tècnic en la redacció i direcció d’ obres per l'administració (totes elles han estat projectades i dirigides per l'arquitecte Manuel Brullet):

1992
Hospital del Mar a Barcelona
1993
Camp de futbol a Pineda de Mar
1995
Centre d'Assistència Primària Cirera-Molins a Mataró
1997
Poliesportiu a Pineda de Mar

1998
Piscina coberta a Granollers


FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL I JOSEP MARIA SANMARTÍN BURGUÉS
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM ARQUITECTES EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES
En l’àmbit públic amb determinats pràmetres de sostenibilitat (eficiència energètica, estalvi d’aigua, deconstrucció o materials ecològics):

1996
20 habitatges bioclimàtics a Barcelona pel Patronat de l’Habitatge (amb Rafael Soto, arquitecte). Projecte bàsic.

2000-03
40 habitatges HPO a Castellar del Vallès, encarregat per l’INCASOL. Projecte construït.

2004
52 habitatges HPO a Hospitalet del Llobregat (BCN), encarregat per l’INCASOL.
Projecte bàsic.

2006-09
24 habitatges HPO a Cerdanyola del Vallès (BCN), encarregat per l’INCASOL
amb estalvi energètic i materials ecològics. Projecte construït.

2009-10
Escola Bressol a Ciutat Vella a Barcelona, encarregat per FOMENT DE CIUTAT
VELLA/CONSORCI D’EDUCACIÓ. Projecte executiu juntament amb A. Malavia
i A. Martí, arquitectes

Redacció de l'Estudi ambiental de l'Edifici núm. 2 de la Seu del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, encarregat l’Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures
de la Diputació de Barcelona

Redacció de l'avantprojecte de les 5 fases de la reforma global de l'Edifici núm. 2  de la
Seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la redacció del projecte bàsic i executiu de
les fases 1 i 2, encarregat per l’Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures de la Diputació de Barcelona


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM ARQUITECTES EN LA DIRECCIÓ D’OBRES EN L’ÀMBIT PÚBLIC
Amb determinats pràmetres de sostenibilitat (eficiència energètica, estalvi d’aigua, deconstrucció o materials ecològics):


1998-01
129 habitatges al Prat del Llobregat com a col·laboradors de l'arquitecte Manuel Brullet en la redacció del projecte executiu i J.M. Sanmartín com a co-director en la direcció d’obra

2000-03
40 habitatges HPO al Castellar del Vallès per l’INCASOL. Projecte construït.

2006-09
24 habitatges HPO a Cerdanyola del Vallès (BCN) per l’INCASOL amb estalvi  energètic i materials ecològics. Projecte construït.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM ARQUITECTES EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’ÀMBIT PRIVAT
Amb eficiència energètica i estalvi d’aigua:

1992-93
Habitatge unifamiliar a Guadalajara. Construït amb J. Valor com a arquitecte responsable.

1993-94
Habitatge unifamiliar a Llinars del Vallès. Construït amb J. Valor com a arquitecte responsable.

1994
Habitatge unifamiliar a Vallvidrera. Construït amb J. Valor com a arquitecte responsable.

1997-99
Habitatge unifamiliar a Terrassa. Construït.

1997-99
Habitatge unifamiliar a St. Pere de Vilamajor. Construït.

2001-02
Habitatge unifamiliar a Vacarisses. Construït.

2006
Habitatge unifamiliar a Matadepera. Proj. Executiu.

2006
Habitatge unifamiliar a Sarrià (BCN). Proj. Executiu.
Habitatges unifamiliars al barri de Torre Baró (BCN). Proj. Executiu.

2008-09
Edifici plurifamiliar a Mataró (BCN). Projecte executiu.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Com arquitectes o arquitecte tècnic en la direcció d’obres d’àmbit privat amb eficiència energètica i estalvi d’aigua:

1993-94
Habitatge unifamiliar a Llinars del Vallès. Construït.

1994
Habitatge unifamiliar a Vallvidrera. Construït.

1997-99
Habitatge unifamiliar a Terrassa. Construït.

1997-99
Habitatge unifamiliar a St. Pere de Vilamajor. Construït.

2001-02
Habitatge unifamiliar a Vacarisses. Construït.

EXPERIÈNCIA EN DOCÈNCIA 

2001    
Participació puntual en el curs Sistemes d’energia: sentit i sensibilitat, COAC Girona
Participació puntual en el curs d’Estiu “L’habitatge del segle XXI” , Universitat de Girona

2005    
Participació puntual en el curs Sostenibilitat i arquitectura. Casos d’estudi: altres
materials, Escola Sert del COAC

2006    
Participació puntual en el curs universitari en l'àmbit de Cisol: solar workshop, organitzat
per l’ETSAV  el dia 31 de gener de 2006  

2007              
Participació puntual en el curs universitari en l'àmbit de Cisol: solar workshop, organitzat
per l’ETSAV 

2010
Des del 2010 na Fidela Frutos col·labora puntualment en el postgrau Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible organitzat
per La Salle, Universitat Ramon Llull. Les temàtiques tractades són els impactes de l’edificació en el medi ambient i en la salut humana, l’envolupant arquitectònica en el projecte urbà i les repercussions en  la salut física i psíquica de les persones i l’aplicació dels paràmetres ambientals en exemples construïts propis .

2013
Des del 2013 na Fidela Frutos és professora associada en les assignatures d’Expressió Gràfica de 1er curs i Construccions Industrials de 3er curs d’Enginyeria Industrial a l’Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull.

2014
Des de 2014 na Fidela Frutos imparteix tallers i xerrades puntuals en centres d’ESO i Batxillerat.

Des de l’any 2014 na Fidela Frutos col·labora puntualment en el “Máster en Aplicación Práctica de la Bioconstrucción”, a l’Escola Politècnica Superior de Girona

2016
A l’any 2016 na Fidela Frutos inicia la col·laboració amb el Casal del Mestre de Granollers, el moviment educatiu Inspira’t Secundària del Maresme i el Moviment Educatiu del Maresme (MEM).

2017
Des de l’any 2017 na Fidela Frutos imparteix tallers i xerrades puntuals al públic en general sobre com millorar la sostenibilitat i la qualitat de vida en els edificis.

EXPOSICIÓ D’OBRA PRÒPIA DES DEL 2000

2001
Curs Sistemes d’energia: sentit i sensibilitat, COAC Girona
Curs d’Estiu “L’habitatge del segle XXI” , Universitat de Girona

Taula rodona Arquitectura sostenible, ajuntament d’Olot i COAC Garrotxa-Ripollès.

2002
Taula rodona sobre L’edifici i el confort, Fundació Tarraco , 4arta edició

Finalistes del premi FAD’02 amb Manel Brullet amb l’edifici de 129 HPO perl’IMPSOL

Curs, L’obra: els processos de projecte i obra , Escola Sert COAC Barcelona.
Curs Fusteries exteriors i protecció solar, Escola Sert COAC Girona, 3eres jornades tècniques de la construcció COAC, Terres de l’Ebre

2003
Ecoforum ’03 organitzat per l’ajuntament de Terrassa durant el mes de setembre.

2005
Curs Sostenibilitat i arquitectura. Casos d’estudi: altres materials, Escola Sert del COAC

2006
Xerrada en Cisol: solar workshop, organitzat per l’ETSAV el dia 31 de gener de 2006
Jornades sobre sostenibilitat energètica, ADENC en representació d’AUS del COAC

2007
Cisol: solar workshop , ETSAV

Jornada “Estàndard Passiv-haus i la casa passiva” dintre dels actes de butxaca de l’agrupació d’arquitectes Arquitectura i Sostenibilitat (AUS)
Participació en el DVD de Bones Pràctiques, en l’àmbit de l’Arquitectura i Urbanisme, editat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Participació en el programa “Terra Verda” de TV2 - desconnexió Catalunya –
“Arquitectura Sostenible”, Cap. 17 de data 13-feber-2010, amb explicacións dels edificis de 40 hab. HPO a Castellar del Vallès i 24 hab. HPO a Cerdanyola del Vallès,
  Participació en el programa de TV-Gavà, presentant l’edifici de 24 hab.  HPO a Cerdanyola del Vallès, promogut per l’INCASOL,

2012
Xerrada titulada “La sostenibilitat en l’arquitectura: pensar globalment i actuar localment”, realitzada el 9 de maig de 2012 i organitzada per l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargalló de Badalona


ARTICLES PUBLICATS DES DEL 2000


2000
Arquitectura o construcció sostenible? A El Periódico de Catalunya, 2-3-2000.
La Arquitectura y la Sostenibilidad en la revista Arquitectos 155, número 00/3.

2001
Els ciutadans i la sostenibilitat a El Periódico de Catalunya, el dia 26-5-2001.

2002
Presentació obra pròpia en el llibre Arquitectura i Tecnologia. L’Habitatge del
Segle XXI, Universitat de Girona i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona a l’any 2002.
La Sostenibilitat i la Revolució pendent del consum, L’informatiu n. 210 del 
Col·legi d’Apa. i Arq. Tèc.
Entrevista a Constructiva: Envolventes’02

2004 

La solució medi ambiental es troba en la política , L’informatiu, 245 del Col·legi d’Apa. i Arq. Tec.

2007

En el llibre “Vivienda y sostenibilidad en España” vol. 1, Ed. GG, autor  Toni Solanas, arq.

2008

Participació en el llibre “34 kg de CO2” autors Toni Solanas, Dani Calatayud i Coque Claret, editat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, en l’apartat d’arquitectura bioclimàtica, http://mediambient.gencat.cat/Images/43_171259.pdf

Participació en la publicació “Cap a un habitat(ge) sostenible” amb l’escrit “Cap a una arquitectura sostenible. La sostenibilitat des de la pràctica professional”, encarregat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya,
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/ambits_de_treball/habitatge_sostenible/fullet_hab-sost_2a.pdf


XERRADES I COL·LOQUIS DES DEL 2000

2005

Els matins de la construcció, La Gestió dels Residus a la Construcció, organitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics

Tertúlia d’Antoni Basses a Catalunya Ràdio durant el Construmat’05, Col·legi
d’Aparelladors  i Arquitectes Tècnics.

2006

Organització i participació en la jornada tècnica El reciclatge de les aigües pluvials, grises i negres d’origen domèstic dintre del cicle “CONSTRUIR ARQUITECTURA SOSTENIBLE: EL DIA A DIA”, organitzat  per AUS del Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya

2009

Organització i participació en la jornada tècnica "L’energia fotovoltaica en l’edificació", en data 2 de juliol 2009, organitzat per l’agrupació d’Arquitectes Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

2010

Organització i participació en la jornada tècnica "Participació ciutadana en l’ordenació del territori", en data 11 de maig de 2010, organitzat per AUS i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

 2011
Participació en la xerrada titulada "El disseny bioclimàtic. Dissenyem a favor del
clima?", realitzada el dimecres 18 de maig del 2011 dintre del I Congrés de Bioarquitectura, arquitectura, clima i salut i organitzat per l’agrupació d’arquitectes AUS, l’entitat BAM i el COAC
Participació en el debat-presentació del llibre "Cap a un habitat(ge) sostenible",
realitzat el 21 de setembre de 2011, coordinat per en Manuel Gausa, organitzat pel Col.legi d’Arquitectura del Catalunya, demarcació de Girona, i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CAD)

2012

Xerrada titulada "La sostenibilitat en l'arquitectura: pensar globalment i actuar localment", realitzada el 9 de maig i organitzada per l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Barcelona

Xerrada titulada “Les Arquiemocions: viure, experimentar i emocionar-nos amb l’arquitectura. Les nostres cases com la tercera pell, pensades des de dintre, des de fora, des de dalt i des de baix”, realitzada el 24 de maig de 2012 a la biblioteca de Cardedeu dintre del cicle La ciència vista pels poetes, coordinat per l’Anna Aguilar-Amat i oganitzat per QUARK Poesia, GentCúbica i Editorial Proteus

Participació en la taula rodona social i tècnica, dins el marc de l’any Europeu
"Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional”, realitzada el 5 de juny de 2012 a la seu del COAC i dins la 3era convocatòria dels Premis APCE “Una casa per a tota la vida “.

Xerrada "L’impacte de la construcció sobre el medi ambient en un context de canvi
global i crisi energètica", realitzada el 16 de juny de 2012 al Santuari de Pinós (Solsonès) dins la II Jornada de debat i xerrades tècniques sobre les masies sostenibles i autosuficients, organitzada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

Organització i participació en la jornada tècnica "Transició energètica: són les
renovables l’alternativa?", en data 12 de juliol de 2012, organitzat per l’agrupació d’Arquitectes Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya


PUBLICACIÓ D’OBRA PRÒPIA DES DEL 2000

2000
Hab. unifamiliar bioclimàtic a Llinars del Vallès, Singular Housing. El dominio privado, Ed. Actar

Hab. a Terrassa i S. Pere de Vilamajor a Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme
núm. 225

Hab. a Terrassa i S. Pere de Vilamajor a Arquitectos núm. 155

2002

129 habitatges en col·laboració amb Manel Brullet obra finalista premis FAD’02

2004

Hab. bioclimàtic a Terrassa, L’INFORMATIU núm. 245 del Col·legi d’Apa. i Arq. Tècnics.

2005

40 habitatges HPO a Castellar del Vallès i hab. unifamiliar a Vacarisses,

3ª Biennal d’Arquitectura del Vallès 2005

Hab. unifamiliar “Vivienda y sostenibilidad en España” vol. 1, Ed. GG,
autor Toni Solanas, arq.

PREMIS


2009
Projecte guanyador en l’apartat d’edificació residencial del Premi Fecsa-Endesa, durant el Sympossium Intermacional Meeting Point, amb l’edifici de 24HPO  a Cerdanyola del Vallès, encarregat per l’INCASOL