Pàgines

ELS CIUTADANS I LA SOSTENIBILITAT

ELS CIUTADANS I LA SOSTENIBILITAT
El Periódico de Catalunya, 26-5-2001.
En els països desenvolupats l’increment del “nivell de vida” ha anat paral.lel amb l’increment del consum energètic i la producció de residus. Tots els ciutadans en som responsables però, al mateix temps, podem incidir per resoldre-ho, tant a nivell individual com a col.lectiu:

Exigint als responsables polítics locals l ’elaboració de l’Agenda 21 en cada municipi com a pla estratègic per a la sostenibilitat que serveixi de base en la definició o revisió dels plans urbanístics municipals pel disseny de les ciutats. Implicar-se com a ciutadans perquè es fomenti la ciutat compacta en front les urbanitzacions de baixa densitat que consumeixen molt sòl i recursos, es potencií els recorreguts a peu en front de l’automòbil, s’orienti correctament els carrers i els edificis per incrementar l’eficiència energètica a l’estiu i a l’hivern, s’estableixi un màxim de consum energètic en els edificis i unes bonificacions en els impostos per l’estalvi energètic i d’aigua potable, es fomenti l’arquitectura bioclimàtica, etc.

Exigint als responsables de l’edificació. (promotors, constructors i tècnics) una arquitectura respectuosa amb el medi ambient amb l’aplicació de mesures d’estalvi energètic com l’orientació a sud dels edificis, la minimització de les finestres a nord i l’optimització de les finestres a sud per una major captació solar, la integració arquitectònica dels elements captors per calefacció, aigua calenta i electricitat, l’ús dels espais intermitjos ,(balcons, terrasses, patis), com a reguladors de la temperatura, etc. Exigir també mesures per l’estalvi d’aigua potable i el reciclatge de l’aigua pluvial o escollir els materials constructius amb criteris ecològics, etc.

Consumint de manera responsable a partir de les activitats quotidianes com reduir el consum elèctric mitjançant aparells i bombetes de baix consum, no il.luminar els espais desocupats, utilitzar productes de neteja i manteniment ecològics, escollir envasos reciclables, rebutjar productes amb emba-latges no ecològics, adaptar els nostres jardins amb plantes autòctones per minimitzar el consum d’aigua, etc.

Aquestes són un seguit d’eines que tenim els ciutadans per co-responsa-bilitzar-nos en l’assoliment d’una societat sostenible i recordar també, que com a consumidors tenim un gran potencial de decisió per rebutjar tots aquells productes no respectuosos amb el medi ambient com ja ha quedat demostrat en la no acceptació dels productes transgènics.


Fidela Frutos Schwöbel, arquitecta

Josep Maria Sanmartín Burgués, arquitecte