Pàgines


Despatx d’arquitectura que des dels seus inicis ha entès la pràctica professional:

Com un servei a les persones des del compromís social i ambiental.

Entenent l’arquitectura com una disciplina que construeix l’espai vital individual i la seva relació amb l’espai col·lectiu, com si de una tercera pell es tractés, i que procura el màxim benestar físic i psicològic de les persones que l'habiten.

Amb l’objectiu de la sostenibilitat, redescobrint les relacions amb el lloc (sigui natural o urbà), reduint el consum energètic i minimitzant les instal·lacions climàtiques, reduint l’impacte ambiental i oferint el màxim benestar a l’usuari. Garantint una permeabilitat interior-exterior que aproximi a l’usuari al lloc, als seus valors paisatgístics i climàtics que permeti entendre que formen part de la vida quotidiana i de la pròpia existència humana.

Incorporant determinats elements espacials i constructius de la tradició arquitectònica, adaptats a les noves necessitats de benestar i amb la mínima tecnologia possible, per millorar la qualitat de vida de les persones i del medi ambient.

I que reivindica la capacitat que té la pròpia arquitectura per a donar una resposta apropiada a la societat de forma austera, mesurada i amb sentit comú.