Pàgines

col.laboradors


Han col.laborat en el despatx: Guillermo Landrove, Ivan Serrano, Mireia Ferraté, Sergi Pons, Joan Maroto, Iris Moyes, Muriel Figueroa, Alexandra Antonini, Jorge G. De la Camara, Anna Martín

Col.laboradors habituals en estructures: Raül Montes, arquitecte

Col.laboradors habituals en enginyeria i càlcul energètic: Oriol Vidal Ingenieria S.L.P


Col.laboradors habituals en direcció d'obra, amidaments i pressupost: Juan Carlos Ambel (arq. tècnic) 

Col.laboradors habituals en els estudis de Geobiologia i Biohabitabilitat: Lluís Duran

Col.laboradors habituals en interiorisme: Sílvia Mallafrè, disseny d'interiors per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, en Elisava.