Pàgines

CURRICULUM FIDELA FRUTOS


FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL


Frankfurt am Main (Alemania) 1965
Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya 1995


Data col.legiació: Febrer 1996 / nº 26.919-0
N.I.F. : 35.079.647-R


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

1989-91 Col.labora en el despatx de l’arquitecte Manuel Brullet en projectes com l’Hospital del Mar de
                Barcelona, el CAP Cirera--Molins de Mataró, el Centre Penitenciari de Sant Esteve     Sesrovires, el Poliesportiu deN Pineda de Mar, el Poliesportiu de Premià de Mar i l’Escola i Institut de Batxillerat de Vilassar de Mar.

1992       Des d’aquest any col.labora amb Jaume Valor i JM. Sanmartín .

1996       Des d’aquest any col.labora amb JM. Sanmartín .


CURSOS I ACTIVITATS:

1993       Assisteix al curs d’especialització La Gran Escala del Departament de                 Projectes de la UPC.

19
96       Curs de postgrau de La Gran Escala al Departament de Projectes de                 la UPC.

19
96       Assisteix a les I Jornades : Construcció i desenvolupament                 Sostenible organitzades pel Col.legi d’Aparelladors de Catalunya a la                 Casa de la Caritat de Barcelona.


1996       Assisteix al curs d’Integració dels Objectius Mediambientals al                 Planejament Urbanístic organitzat pel Col.legi d’Arquitectes de                 Catalunya.

1996       Assisteix a les Jornades Municipals de Valorització de Residus                 organitzades pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de                 Barcelona.

1999       Des d'aquest any és membre d'APERCA (Associació de professionals                 de les energies renovables, amb el recolzament de l'Institut Català                 de l'Energia de la Generalitat de Catalunya).


2001       Assisteix a la Conferència Europea per al Desenvolupament                 sostenible en el medi Urbà organitzada per la Diputació de                 Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de                 Barcelona i l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona.

ARTICLES PUBLICATS :

1994       Article Mitgeres ( amb J. Valor) publicat en la revista Quaderns                 d’Arquitectura i Urbanisme nº203.

1995       Article Arquitectura què ? (amb Jaume Valor) publicat en la revista                 Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº 207-208-209.

1997       Article Contenidors (amb Jaume Valor) publicat en l