Pàgines

equip pluridisciplinari


frutos+sanmartín+solans, arquitectes


Som un equip pluridisciplinari especialitzat en l’aplicació de paràmetres de sostenibilitat en l’edificació d’obra nova i rehabilitació, amb l’objectiu de reduir la demanda energètica, el consum i la despesa, implementar materials ecològics que no malmetin la salut de les persones així com minimitzar els impactes ambientals. D’acord amb els objectius normatius que es van implementant a tota Europa.


curriculum