Pàgines

CONCURS CASTELLAR DEL VALLÈS

> 40 HABITATGES HPO PER A JOVES  
PROMOTOR: INCASOL 
ARQUITECTES: Fidela Frutos, Josep maria Sanmartín
CONCURS: 1998