Pàgines

CONCURS HOSPITALET INCASOL

>50 HABITATGES HPO PER A JOVES A HOSPITALET
PROMOTOR: INCASOL
ARQUITECTES: Fidela Frutos, Josep Maria Sanmartín
CONCURS: 2009