Pàgines

compromís ambiental                                                                             castellano   

Compromís ambiental professional:
Des de l’any 2004, Fidela Frutos i JM. Sanmartín són membres fundadors de l’agrupació d’Arquitectes per a la Sostenibilitat (AUS), en el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Aquesta agrupació sorgeix com a iniciativa d’un grup d’arquitectes que en els seus despatxos i a títol individual exercien amb un clar compromís amb la sostenibilitat en l’arquitectura i en el planejament urbanístic. I que volien compartir coneixements i experiències amb d’altres arquitectes, així com compartir la preocupació ambiental amb el Col.legi d’Arquitectes i les institucions públiques catalanes.

L’agrupació AUS ha anat organitzant al llarg d’aquests anys nombroses activitats: actes de formació, xerrades, congressos, visites d’obres. Tot amb l’objectiu de “generar debat a l’entorn de la sostenibilitat, un debat productiu que empenyi als diferents actors de la societat (tècnics, col·legi, administracions, consumidors) a millorar les condicions per desenvolupar una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient”.

Darrerament, el Col.legi Oficial d’Arquitectes (COAC) ha atorgat la medalla d’OR a l’agrupació AUS per la tasca ambiental feta, tant a nivell del col.lectiu professional com en d’altres àmbits.

Us convidem a visitar la web de l’agrupació AUS: