Pàgines

PUBLICACIONS

Las envolventes de los edificios y la sostenibilidadLa arquitectura y la sostenibilidad

(Arquitectos núm. 155, número 00/3)2001- Habitatge unifamiliar aïllat
ARTICLES PUBLICATS DES DEL 2000

2000
Arquitectura o construcció sostenible?, a El Periódico de Catalunya, 2-3-2000.
La Arquitectura y la Sostenibilidad en la revista Arquitectos 155, número 00/3.

2001
Els ciutadans i la sostenibilitat, a El Periódico de Catalunya, el dia 26-5-2001.
2002
Presentació obra pròpia en el llibre Arquitectura i Tecnologia. L’Habitatge del

Segle XXI, Universitat de Girona i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona a l’any 2002.
La Sostenibilitat i la Revolució pendent del consum, L’informatiu n. 210 del 
Col·legi d’Apa. i Arq. Tèc.
Entrevista a la revista Constructiva: Envolventes’02

2004 

La solució medi ambiental es troba en la política , L’informatiu, 245 del Col·legi d’Apa. i Arq. Tec.

2007

En el llibre “Vivienda y sostenibilidad en España” vol. 1, Ed. GG, autor  Toni Solanas, arq.

2008

Participació en el llibre “34 kg de CO2” autors Toni Solanas, Dani Calatayud i Coque Claret, editat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, en l’apartat d’arquitectura bioclimàtica, http://mediambient.gencat.cat/Images/43_171259.pdf

Participació en la publicació “Cap a un habitat(ge) sostenible” amb l’escrit “Cap a una arquitectura sostenible. La sostenibilitat des de la pràctica professional”, encarregat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya,
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/ambits_de_treball/habitatge_sostenible/fullet_hab-sost_2a.pdf


PUBLICACIÓ D’OBRA PRÒPIA DES DEL 2000

2000

Hab. unifamiliar bioclimàtic a Llinars del Vallès, Singular Housing. El dominio privado, Ed. Actar

Hab. a Terrassa i S. Pere de Vilamajor a Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme
nª 225

Hab. a Terrassa i S. Pere de Vilamajor a Arquitectos nª 155

2002

129 habitatges en col·laboració amb Manel Brullet obra finalista premis FAD’02

2004

Hab. bioclimàtic a Terrassa, L’INFORMATIU núm. 245 del Col·legi d’Apa. i Arq. Tècnics.

2005

40 habitatges HPO a Castellar del Vallès i hab. unifamiliar a Vacarisses,

3ª Biennal d’Arquitectura del Vallès 2005

Hab. unifamiliar “Vivienda y sostenibilidad en España” vol. 1, Ed. GG,
autor Toni Solanas, arq.