Pàgines

Assessorament espais escolars exteriors

S'ofereix assessorament tècnic per tal de dissenyar o redissenyar els espais dels centres i fer-los compatibles amb les necessitats manifestes per part de la comunitat educativa i del projecte educatiu.


En funció de la complexitat dels canvis es podrà resoldre amb xerrades d’assessorament tècnic o la realització d’informes o projectes tècnics.

Fase prèvia: 

A partir de les propostes de la comunitat educativa cal replantejar un nou disseny d’aquest espai, construïble en el temps, determinar-ne les fases i realitzar una valoració econòmica., la gestió de  la sol.licitud de possibles subvencions a les institucions públiques, la participació d’espònsors externs i qui fa i quin cost tenen les tasques de manteniment..Tot definit per un projecte de disseny i construcció.

Assessorament posterior: 

Es realitzarà durant els tallers que parcialment o globalment estiguin desenvolupant el Projecte d’Aula Verda. O bé, es gestionarà les possible petites modificacions del mateix projecte que sorgeixen per a resoldre noves necessitats aparegudes.

Xerrades informatives prèvies sobre com podem transformar l'espai exterior en una aula verda i de bellesa

L’aula verda proposa repensar l’espai exterior de l’edifici més enllà d’un espai d'esbarjo i de descans. L’entenem com un espai educatiu més i un excel.lent espai d'interrelació amb l’entorn urbà. Un lloc on sigui possible l’aprenentatge a l’aire lliure amb la impartició de classes i de tallers i el compartir la serenor, la reflexió, la conversa calmada, la lectura o l’estudi

S’hi poden desenvolupar diverses activitats i per això és convenient dissenyar-la en la seva totalitat i conjuminar equilibradament els diferents àmbits. Caldrà dissenyar espais d’aprenentatge col.lectiu on intervé el professorat, però també crear racons amb bancs o estructures tipus pèrgoles amb o sense vegetació que permetin a l’estudiant seure i xerrar, debatre, reflexiona, llegir, etc.

L’aula verda és un espai educatiu per excel·lència que pot tenir grans beneficis sobre la salut física i psíquica al realitzar activitats a l’exterior. És una gran oportunitat per crear consciència ecològica, per enriquir la comunitat educativa, per mostrar diversos oficis de forma pràctica i engrescadora, per treballar els aspectes paisatgístics i de bellesa tan necessaris per a l’equilibri emocional, per fomentar les relacions intergeneracionals, per treballar i millorar la relació amb el barri i el municipi i un llarg etcètera.

En els centres educatius urbans amb una escassa superfície de patis i zona verda caldrà un estudi acurat d’aprofitament dels espais existents. I treballar en la línia de la tècnica dels horts urbans.
I respecte la comunicació amb l’entorn i el barri s’analitzaran les propostes que fomentin la permeabilitat del perímetre del centre per tal de permetre la interrelació entre el centre educatiu i el barri.

Algunes d’aquestes xerrades s’han realitzat en els següents instituts o espais docents:

Jornada Inspira Secundària, IES Ciutat Badia 
Moviment Educatiu del Maresme (MEM), Mataró 
Casal del Mestre de Granollers
I Jornada d'Escoles Hortolanes, Gallecs
IES Antoni Cumella, Granollers 

Entrevista a la Ràdio Granollers amb motiu de la xerrada al Casal del Mestre de Granollers, 
15 de maig de 2018, ( presentació, audio )

Xerrades informatives prèvies sobre com podem transformar l'espai interior escolar

L’espai educatiu delimita el com s’aprèn. Si hem d’estar concentrats o no, si hem de fer una tasca més científica o més artística, si ens facilita el treball més individual o col.lectiu, etc.
Sense un espai educatiu adient difícilment es podrà  implementar un projecte educatiu alternatiu.

Evolutivament estem condicionats en la percepció de l’espai. Estem preparats per una mobilitat elevada i condicionats pels paisatges que han configurat l’evolució del nostre cervell  i per aquest motiu l’espai educatiu ha de donar una resposta adient. A més, segons un estudi de la Universitat de Salford al Regne Unit , el disseny de l’aula repercuteix fins al 25% del rendiment escolar dels alumnes. Motius pel quals es fa necessari replantejar-se el disseny de l’espai educatiu.

En el cas dels espais interiors existents caldrà analitzar quines poden ser les accions a prendre per aconseguir que siguin el màxim d’oberts, polivalents, transformables i interconnectats.
Que permetin la mobilitat a l’alumne i que sigui ell qui esculli com vol estar en aquest espai d’aprenentatge. L’espai ha de donar resposta a la diversitat de persones, ja siguin més tranquiles i pausades, ja siguin més inquietes i mogudes. I ha de fomentar la  lectura col.lectiva, el debat entre els alumnes, els llocs tranquils per a la reflexió o el poder compartir el que s’ha après.


Els espais interiors han d’estar connectats visualment a l’exterior. Els espais comunitaris juguen un paper fonamental. Els espais de pas i de mobilitat interior de l’edifici tenen molta importància. En el cas del mobiliari caldrà pensar com adequar-lo als tipus d'activitats i d’inquietud dels alumnes. I l’aspecte ambiental serà un punt fonamental en les decisions preses i, en aquest sentit, la implantació de les escoles verdes és una eina per començar a treballar.


Algunes d’aquestes xerrades s’han realitzat en els següents instituts o espais docents:

Jornada Inspira Secundària, IES Ciutat Badia
IES Vall del Tenas, Santa Eulàlia de Ronçana