Pàgines

Amortitzacions inversions ambientals

S’ofereix el servei d’anàlisi dels terminis i amortitzacions d’inversions en la implementació dels paràmetres de sostenibilitat següents:

Energia:


  • Anàlisi de les inversions econòmiques en la reducció de la demanda i consums energètics de l’edifici, tant en els sistemes passius com actius.
  • Valor afegit i amortització dels sobrecostos per part del  comprador final

Aigua:


  • Anàlisi de les inversions econòmiques en la reducció del consum d’aigua potable mitjançant la implementació de:
Recollida d’aigües pluvials
Reciclatge de les aigües grises:
Reciclatge de les aigües fecals

  • Valor afegit i amortització dels sobrecostos per part del  comprador final


Els honoraris seran a convenir.