Pàgines

Assessorament espais escolars interiors

S’ofereix l’assessorament tècnic a l’equip de professorat per tal de dissenyar o redissenyar els espais dels centres i fer-los compatibles amb el projecte educatiu.

L’espai ens educa. Repensar i modificar els espais com a projecte creador i vivencial!

Es proposa conscienciar de la importància de l’espai com a generador d’emocions i aprenentatges, sent un embolcall que ens dóna informació cultural i social no verbal que interactua amb l’alumnat: espai tancat o obert, jeràrquic o no, rígid o flexible, que uniformitza o dóna cabuda a les necessitats individuals, de grup o de tot el col·lectiu, etc.

L’espai educatiu delimita el com s’aprèn. Si hem d’estar concentrats o no, si hem de fer una tasca més científica o més artística, si ens facilita el treball més individual o col·lectiu, etc. Sense un espai educatiu adient difícilment es podrà implementar un projecte educatiu alternatiu.
A més, segons un estudi de la Universitat de Salford al Regne Unit , el disseny de l’aula repercuteix fins al 25% del rendiment escolar dels alumnes. Motius pel quals es fa necessari replantejar-se el disseny de l’espai educatiu.

L’evolució humana ve determinada per l’entorn natural, el paisatge, les sensacions, la percepció de la forma, el color, les olors, la il·luminació, etc. Aspectes que cal incorporar en l’espai educatiu emocional, tant interior com exterior, i aconseguir que els espais d’aprenentatge i coneixement vagin més enllà de l’aula.
Amb un bon disseny i la implicació de tota la comunitat educativa, l’espai interior i l’exterior poden transformar-se en espais educadors que permetin aprendre emocionant-nos. Amb aquesta implicació es fomentarà el sentit de pertinença al lloc i al projecte educatiu, així com esdevenir la memòria de les múltiple persones que l’han compartit.

En el cas dels espais interiors existents caldrà analitzar quines poden ser les accions a prendre per aconseguir que siguin el màxim d’oberts, polivalents, transformables i interconnectats.

Que permetin la mobilitat a l’alumne i que sigui ell qui esculli com vol estar en aquest espai d’aprenentatge. L’espai ha de donar resposta a la diversitat de persones, ja siguin més tranquil·les i pausades, ja siguin més inquietes i mogudes. I ha de fomentar la lectura col·lectiva, el debat entre els alumnes, els llocs tranquils per a la reflexió o el poder compartir el que s’ha après.

Els espais interiors han d’estar connectats visualment a l’exterior. Els espais comunitaris juguen un paper fonamental. Els espais de pas i de mobilitat interior de l’edifici tenen molta importància. En el cas del mobiliari caldrà pensar com adequar-lo als tipus d'activitats i d’inquietud dels alumnes. I l’aspecte ambiental serà un punt fonamental en les decisions preses i, en aquest sentit, la implantació de les escoles verdes és una eina per començar a treballar.

La proposta d’aquest projecte és transformar l’espai físic del centre amb l’objectiu d’adequar-lo al projecte educatiu i les seves necessitats, de millorar la qualitat de vida docent i introduir els paràmetres de sostenibilitat necessaris perquè l’edifici sigui més respectuós amb el medi ambient.

Algunes d’aquestes temàtiques s’han exposat en xerrades en els següents instituts o espais docents:

Jornada Inspira’t, IES Ciutat Badia
IES Vall del Tenas