Pàgines

La Certificació d'eficiència energètica d’edificis i inscripció dels certificats al registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Catalunya és en compliment del Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE.

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l'Administració emet la corresponent etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

A qui va dirigit:
  • A promotors d'edificis de nova construcció.
  • A propietaris d'edificis o unitats d'aquests que els vulguin vendre o llogar.
  • A administracions públiques que ocupin edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
En tots aquests casos estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica.
A més a més, aquest certificat s'ha d'inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

Els honoraris seran a convenir i inclouen:
  • Una visita a la finca o unitat
  • Fotografia de les façanes exteriors
  • Croquis de la distribució en planta de les unitats
  • Elaboració del certificat amb la indicació d’unes primeres mesures correctores a       aplicar per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici o de les unitats d’aquest

Per a més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-eficiencia-energetica-edificis-00002