Pàgines

obra nova, reformes i rehabilitacions

Assessorament i gestió integral en totes les fases per a la construcció d’obra nova, reformes i/o rehabilitacions arquitectòniques amb paràmetres de sostenibilitat:

1-   Fase prèvia (optativa):
-     Anàlisi de mercat i viabilitat de la promoció.
-     Anàlisi econòmica de la construcció de l’edifici amb paràmetres de sostenibilitat

2.   Redacció dels projectes de rehabilitació, reforma i obra nova:
-          Anàlisi i viabilitat econòmica en la implementació dels paràmetres de sostenibilitat
.          Redacció del projecte arquitectònic
.          Coordinació en la gestió dels permisos de les administracions
.   Coordinació  i implementació de mesures per a l’obtenció de segells de qualitat ambiental escollits pel promotor
.        Coordinació amb l’empresa de control de qualitat dels projectes escollida pel promotor
.          Redacció de la certificació energètica i/o segell ambiental escollit pel promotor

3.   Direcció d’obra:
.          Supervisió dels terminis d’execució de les obres
.          Assessorament en l’elecció de l’empresa constructora
.          Certificacions econòmiques

4.   Certificat final d’obra:
.          Certificat final d’obra
.          Plànols as-built
.          Llibre de l’Edifici

Els honoraris seran a convenir.